Festivalinfo.nl

Festivalinfo.nl is de grootste en bekendste festivalsite van de Benelux en één van de belangrijkste bronnen voor nieuws over muziek. Het hele jaar door publiceren wij live muziekgerelateerd nieuws, in alle muziekgenres en voor alle doelgroepen.

Festivalinfo.nl richt zich op de muziekfestivals die overal in Europa plaatsvinden. Podiuminfo.nl concentreert zich op het clubcircuit en is met concertgegevens over 1200 podia inmiddels net zo’n household-name als Festivalinfo.

Alsof dat nog niet genoeg is zijn we bezig om van Cabaretinfo.nl, ons nieuwste kind- je, ook een groot succes te maken. Met deze site doen we voor cabaret en standup comedy wat we ook al voor het clubcircuit en festivals doen.

www.festivalinfo.nl