Ina Kooper

Tussen onze geboorte en onze dood zijn we uiterst kwetsbaar. En daar gaan de schilderijen over. Over kwetsbaarheid en de emoties die daarbij horen: angst, on- zekerheid, gevoel van onveiligheid. Maar tegelijk gaan de schilderijen over de nood- zaak om met die kwetsbaarheid te leven. En daar is kracht voor nodig, moed en weerbaarheid. We zien portretten, mensen, beesten die een binnenkant laten zien en die vragen oproepen over hoe we in het leven staan.