Juliette Warmenhoven

Autonome vormgeving / Product vormgeving

Everyday Growing

Met een anatomische kijk naar dingen om mij heen onderzoek ik een verstrengeling van natuur en cultuur, hetgeen waar heden niet meer zo eenduidig een scheidingslijn in is te maken. Wanneer is iets nog aards natuurlijk en waar is het cultureel gevormd? Met dit vraagstuk speel ik voortdurend en zoek de spanningslijn erin op. De vervagende verschil- len tussen het natuurlijke en het kunstmatige geef ik weer in mijn werk en maak de kleine schoonheden van het gegroeide even toonbaar als de grootste der dingen.

Organische groeiprocessen vormen niet enkel aanleiding naar mijn werk, het staat met name ook als metafoor voor mijn zienswijze alsmede werkwijze. Elk werk benader ik als een nieuw proces waarin ik alles nauw samen laat komen wat zich openbaart in de aard van het werk evenals de keuze voor het materiaal en de techniek. Wat mij tot de ultieme realisatie van het gedachtengoed brengt. Nagenoeg elke handeling tot aan de realisatie aan toe ver- richt ik in eigen beheer, deze controle van begin tot eind bied mij de optimale vrijheid tot experiment, inzichten en zichtbare aandacht waarmee het is gemaakt.

De toeschouwer/ gebruiker neem ik mee in een associatieve belevingswereld van mijn droombeelden waarin ik vrijheid laat voor eigen interpretatie en stimuleer om met een nieuwe kijk naar de werkelijkheid te kijken.

www.juliettewarmenhoven.nl
www.blog.juliettewarmenhoven.nl